Organizing commitee

Chair: Gerasimos Lyberatos, NTUA, Greece

  • Ioanna Ntaikou, ICE-HT, Greece
  • Georgia Antonopoulou, ICE-HT, Greece
  • Stefanos Dailianis, University of Patras, Greece
  • Vassilios Drakopoulos, ICE-HT, Greece
  • Konstantina Papadopoulou, NTUA, Greece

 Secretariat

Aggeliki Kosmatou

e-mail: info_iscw2019@iceht.forth.gr

tel.: +30 2610 965 266